Concept

A medida

REFERENCIA DESCRIPCIÓN
703 XXX YYY Z00 Liso
704 XXX YYY Z00 Contour Line
  • Z=1 Tapa inox. / Z=2 Tapa Durian®.
  • Válvula plana de 6 cm. de altura y tapa de acero incluida.
  • Medida máxima 230×130 cm.
  • Mínimo facturable 1 m2.
  • Suplemento mecanizado para zona seca.
  • Suplemento segunda válvula.

Resbaladicidad C3

Zona para ubicación de válvula
ABC
60→150 60→250 20

Totalmente personalizable